Nitra nad Ipľom - Zoznam zverejnených zmlúv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana Zverejnené Dokument Cena Dátum podpisu Dátum účinnosti od Dátum platnosti do Poznámka
N20200127026D02 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127026 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s kódom ITMS 2014+: 312041Y376 zo dňa 27.01.2020 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 22.06.2023 [PDF, 209 kB] 22.06.2023 23.06.2023 CRZ odkaz
ZLP-VT-2023-0281 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS ) 22.03.2023 [PDF, 597 kB] 22.03.2023 23.03.2023
23/29/054/96 Dohoda č. 23/29/054/96 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 27.02.2023 [PDF, 621 kB] 5102,16 EUR 24.02.2023 28.02.2023
25/020/20 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/020/20 Dodatok č. 3 Prima banka Slovensko, a.s. 20.12.2022 [PDF, 177 kB] 07.12.2022 21.12.2022
22/29/010/73 Dohoda č. 22/29/010/73 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 22.11.2022 [PDF, 444 kB] 14.11.2022 23.11.2022
22/29/012/62 Dohoda č. 22/29/012/62 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 22.11.2022 [PDF, 358 kB] 14.11.2022 23.11.2022
N20200127026D01 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127026 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce s kódom ITMS2014+: 312041Y376 zo dňa 27.01.2020 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 21.11.2022 [PDF, 234 kB] 25.10.2022 22.11.2022 30.06.2023
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Družstvo Agrospol, družstvo 26.10.2022 [PDF, 532 kB] 1248,33 EUR (ročne) 03.10.2022 27.10.2022 30.09.2027
25/020/20 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/020/20 Dodatok č. 1 Prima banka Slovensko, a.s. 22.07.2022 [PDF, 173 kB] 13.07.2022 23.07.2022
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 30.06.2022 [PDF, 2,9 MB] 1403402,95 EUR 27.06.2022 01.07.2022
Mandátna zmluva Ing. Želmíra Kolimárová 14.06.2022 [PDF, 347 kB] 1350,00 EUR 14.06.2022 15.06.2022
Mandátna zmluva Capsule, s.r.o. 14.06.2022 [PDF, 345 kB] 1560,00 EUR 14.06.2022 15.06.2022
9500000216 Dodatok č. 3 k zmluve Č. 9500000216 o združených službách dodávky zemného plynu V- Elektra Slovakia, a.s. 29.04.2022 [PDF, 400 kB] 30.03.2022 30.04.2022 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.02.2022 KOLEK, s.r.o. 01.04.2022 [PDF, 262 kB] 31.03.2022 02.04.2022 Zmluva o dielo zo dňa 02.02.2022
LC2/AC/ZAM/2022/10819 Dodatok č. 1 k dohode č. 21/29/012/77 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 22.03.2022 [PDF, 419 kB] 22.03.2022 23.03.2022 Dohoda č. 21/29/012/77
Kúpna zmluva Ladislav Nagy 22.03.2022 [PDF, 101 kB] 10000,00 EUR 22.03.2022 23.03.2022
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r. o. 09.03.2022 [PDF, 513 kB] 09.03.2022 10.03.2022
Zmluva o dielo Simona shop, s.r.o. 14.02.2022 [PDF, 1 MB] 15026,33 EUR 11.02.2022 15.02.2022
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 02.02.2022 [PDF, 2,6 MB] 59193,78 EUR 02.02.2022 03.02.2022
Kúpna zmluva Gabriel Berki 17.01.2022 [PDF, 261 kB] 1239,50 EUR 14.01.2022 18.01.2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Scholaris, s.r.o. 17.12.2021 [PDF, 401 kB] 4200,00 EUR 17.12.2021 18.12.2021
ZM_SEP-IMRK2-2021/004811 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra SR 14.12.2021 [PDF, 1,78 MB] 54736,21 EUR 10.12.2021 15.12.2021 www.crz.gov.sk/zmluva/6093389
UV SR 1050/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 10.12.2021 [PDF, 591 kB] 15000,00 EUR 02.12.2021 04.12.2021 www.crz.gov.sk/zmluva/6071644
25/020/20 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/020/20 Dodatok č. 1 Prima banka Slovensko, a.s. 08.12.2021 [PDF, 995 kB] 07.12.2021 09.12.2021 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
ZM_SEP-IMRK2-2021/004721 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22.11.2021 [PDF, 3 MB] 825202,69 EUR 18.11.2021 23.11.2021 www.crz.gov.sk/zmluva/6043939
21/29/012/77 Dohoda č. 21/29/012/77 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 15.11.2021 [PDF, 359 kB] 15.11.2021 16.11.2021 31.12.2022
21/29/010/79 Dohoda č. 21/29/010/79 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 15.11.2021 [PDF, 444 kB] 15.11.2021 16.11.2021 31.12.2022
OPLZ_BAT4 Mandátna zmluva č. OPLZ_BAT4 SIMpakt, s.r.o. 11.11.2021 [PDF, 181 kB] 10.11.2021 12.11.2021
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 09.11.2021 [PDF, 949 kB] 08.11.2021 10.11.2021
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 18.10.2021 [PDF, 164 kB] 15.10.2021 19.10.2021
25/008/20 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 25/008/20 - Dodatok č. 1 Prima banka Slovensko, a.s. 06.10.2021 [PDF, 162 kB] 30.09.2021 07.10.2021
03102017 - 1 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 03102017 - 1 zo dňa 03.10.2017 KOLEK. s.r.o. 08.09.2021 [PDF, 275 kB] 08.09.2021 09.09.2021
074BB220048 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220048 Pôdohospodárska platobná agentúra 21.07.2021 [PDF, 435 kB] 10.06.2021 22.07.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR 15.06.2021 [PDF, 43 kB] 14.03.2021 16.06.2021
Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov FILLECK, s.r.o. 09.06.2021 [PDF, 193 kB] 01.04.2021 10.06.2021
Zmluva o dielo na dodanie, montáž a revíziu kamerového monitorovacieho systému FILLECK, s.r.o. 09.06.2021 [PDF, 215 kB] 15.03.2021 10.06.2021
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci 15.04.2021 [PDF, 59 kB] 15.04.2021 16.04.2021
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci 15.04.2021 [PDF, 137 kB] 06.04.2021 16.04.2021
9500000216 Dodatok č. 2 k zmluve č. 9500000216 o združených službách dodávky zemného plynu V- Elektra Slovakia, a.s. 29.03.2021 [PDF, 235 kB] 26.03.2021 30.03.2021
Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR 18.12.2020 [PDF, 106 kB] 18.12.2020 19.12.2020
25/020/20 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) Prima banka Slovensko, a.s. 16.12.2020 [PDF, 279 kB] 145046,08 EUR 16.12.2020 17.12.2020
Zmluva o poskytovaní služieb - Dodatok č. 2 Ivan Solymosi 07.12.2020 [PDF, 218 kB] 07.12.2020 08.12.2020
2020/128/1454 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 12.10.2020 [PDF, 330 kB] 5219,00 EUR 30.09.2020 13.10.2020
25/008/20 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/008/20 Prima banka Slovensko, a.s. 05.10.2020 [PDF, 279 kB] 38213,86 EUR 05.10.2020 06.10.2020
OPLZ611/2020 Zmluva o poskytnutí služieb č. OPLZ611/2020 PROMOST - ST s.r.o. 29.08.2020 [PDF, 337 kB] 13750,00 EUR 28.08.2020 30.08.2020
03102017 - 1 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 03102017 - 1 zo dňa 03.10.2017 KOLEK, s.r.o. 19.08.2020 [PDF, 310 kB] 18.08.2020 20.08.2020
03102017 - 1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 03102017 - 1 zo dňa 03.10.2017 KOLEK, s.r.o. 19.08.2020 [PDF, 280 kB] 18.08.2020 20.08.2020
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dna 29.11.2017 KOLEK, s.r.o. 18.08.2020 [PDF, 59 kB] 18.08.2020 19.08.2020
OPLZ611/2020 ZMLUVA O DIELO Č. OPLZ611/2020 OZ BOVAP 11.08.2020 [PDF, 376 kB] 2900,00 EUR 11.08.2020 12.08.2020
Kúpna zmluva AGRO - IPEĽ, spol. s r.o. 05.08.2020 [PDF, 271 kB] 5278,00 EUR 14.07.2020 06.08.2020
SC611_2020 Zmluva o dielo č. SC611_2020 SIMpakt, s.r.o. 03.08.2020 [PDF, 581 kB] 1560,00 EUR 28.07.2020 04.08.2020
Zmluva o dielo Murár Pavol - SHI 01.07.2020 [PDF, 231 kB] 10578,27 EUR 29.06.2020 02.07.2020
OPLZ611/2020 Zmluva o dielo Č. OPLZ611/2020 PROMOST - ST s.r.o. 29.04.2020 [PDF, 358 kB] 28850,00 EUR 29.04.2020 30.04.2020
20/29/50J/5 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 25.03.2020 [PDF, 822 kB] 25.03.2020 26.03.2020
25/012/07 Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 25/012/07, Dodatok č. 2 Prima banka Slovensko, a.s. 24.03.2020 [PDF, 603 kB] 24.03.2020 25.03.2020
25/002/20 Zmluva o úvere č. 25/002/20 Prima banka Slovensko, a.s. 24.03.2020 [PDF, 225 kB] 24.03.2020 25.03.2020
074BB220237 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra 31.01.2020 [PDF, 1,37 MB] 145046,08 EUR 08.01.2020 01.02.2020
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31.01.2020 [PDF, 706 kB] 27.01.2020 01.02.2020
20/29/054/53 Dohoda č. 20/29/054/53 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3 “ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písin. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 31.01.2020 [PDF, 1,32 MB] 31.01.2020 01.02.2020
20/29/054/55 Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 30.01.2020 [PDF, 250 kB] 28.01.2020 31.01.2020
20/29/50J/2 Dohoda č. 20/29/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 28.01.2020 [PDF, 737 kB] 28.01.2020 29.01.2020
201915222 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a. s. 18.12.2019 [PDF, 240 kB] 19.11.2019 19.12.2019
Zmluva o dielo KOLEK, s. r. o. 04.10.2019 [PDF, 1,14 MB] 26766,35 EUR 03.10.2019 05.10.2019
9500000178 Dodatok č. 2 k zmluve č. 9500000178 o združených službách dodávky elektriny V-Elektra Slovakia, a.s. 15.10.2019 [PDF, 847 kB] 17.08.2019 16.10.2019
19/29/054/208 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 27.09.2019 [PDF, 3,24 MB] 27.09.2019 28.09.2019
Zmluva o dielo PROMOST s.r.o. 06.08.2019 [PDF, 1,6 MB] 2340,00 EUR 05.08.2019 06.08.2019
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení - Dodatok č. 1 PROMOST-PRO s.r.o. 27.06.2019 [PDF, 186 kB] 27.06.2019 28.06.2019
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 30.11.2017 [PDF, 4,58 MB] 29.11.2017 01.12.2017
Zmluva o poskytovaní služieb - Dodatok č. 1 Ivan Solymosi 28.12.2018 [PDF, 63 kB] 28.12.2018 29.12.2018
18/29/012/41 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 13.12.2018 [PDF, 118 kB] 29.11.2018 14.12.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017 KOLEK, s.r.o. 01.11.2018 [PDF, 397 kB] 01.11.2018 02.11.2018
18/29/010/48 Dohoda č. 18/29/010/48 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 26.10.2018 [PDF, 1,18 MB] 15.10.2018 27.10.2018
Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 PROMOST s.r.o. 14.09.2018 [PDF, 260 kB] 14.09.2018 15.09.2018
074BB220048 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra 18.10.2018 [PDF, 693 kB] 19.09.2018 19.10.2018
18/29/054/23 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 27.02.2018 [PDF, 951 kB] 23.02.2018 28.02.2018
9500000216 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu V-Elektra Slovakia, a.s. 10.01.2018 [PDF, 204 kB] 27.11.2017 11.01.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2017-06-27 Ing. Peter Máj ATELIÉR MÁJ 15.08.2017 [PDF, 50 kB] 15.08.2017 16.08.2017
11/2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Emília Kaszová 22.11.2016 [PDF, 192 kB] 480,00 EUR 21.11.2016 23.11.2016
Zmluva o dielo Občianske združenie BOVAP 30.11.2017 [PDF, 164 kB] 30.11.2017 01.12.2017
Zmluva o dielo Občianske združenie BOVAP 30.11.2017 [PDF, 161 kB] 30.11.2017 01.12.2017
Zmluva o poskytovaní služieb Ivan Solymosi 29.11.2017 [PDF, 205 kB] 29.11.2017 30.11.2017
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Družstvo Agrospol, družstvo 25.10.2017 [PDF, 135 kB] 25.10.2017 26.10.2017
17/29/012/58 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 07.11.2017 [PDF, 153 kB] 24.10.2017 08.11.2017
17/29/010/64 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 07.11.2017 [PDF, 194 kB] 24.10.2017 08.11.2017
03102017 - 1 Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 05.10.2017 [PDF, 4,1 MB] 139621,08 EUR 03.10.2017 06.10.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017-06-27 Ing. Peter Máj ATELIÉR MÁJ 11.08.2017 [PDF, 220 kB] 11.08.2017 12.08.2017
2017-06-27 Zmluva o dielo Ing. Peter Máj ATELIÉR MÁJ 27.06.2017 [PDF, 226 kB] 715,00 EUR 27.06.2017 28.06.2017
17/29/054/119 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 30.05.2017 [PDF, 826 kB] 29.05.2017 31.05.2017
25/001/16 Municipálny úver - Superlinka Zmluva kontokorentnom úvere - Dodatok č. 2 Prima banka Slovensko, a.s. 08.12.2016 [PDF, 53 kB] 06.12.2016 09.12.2016
16/29/012/12 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 02.12.2016 [PDF, 132 kB] 16.11.2016 16.11.2016
25/001/16 Zmluva o kontokorentnom úvere - Dodatok č.1 Prima banka Slovensko, a.s. 11.11.2016 [PDF, 106 kB] 11.11.2016 12.11.2016
ZLP-2016-0019 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 10.11.2016 [PDF, 450 kB] 10.11.2016 11.11.2016
Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 18.06.2016 [PDF, 98 kB] 11.05.2016
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 09.03.2016 [PDF, 499 kB] 9398,16 EUR 09.03.2016 10.03.2016
Zmluva o poskytovaní služieb PROMOST-PRO s.r.o. 12.02.2016 [PDF, 370 kB] 825,00 EUR 11.02.2016 13.02.2016
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 29.01.2016 [PDF, 328 kB] 27.01.2016 30.01.2016 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
Zmluva o dielo Mgr. Miroslava Žilková 27.01.2016 [PDF, 99 kB] 300,00 EUR 27.01.2016 28.01.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21.01.2016 [PDF, 713 kB] 9700,00 EUR 21.12.2015 22.01.2016
15/29/054/115 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 11.01.2016 [PDF, 488 kB] 30.12.2015 12.01.2016
25/001/16 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Prima banka Slovensko, a.s. 11.01.2016 [PDF, 100 kB] 11.01.2016 12.01.2016
25/001/16 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 11.01.2016 [PDF, 103 kB] 11.01.2016 12.01.2016
15/29/50j/26 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 21.12.2015 [PDF, 302 kB] 18.12.2015 22.12.2015
15/29/52A/368 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 14.12.2015 [PDF, 612 kB] 24.11.2015 15.12.2015
15/29/052/551 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 10.12.2015 [PDF, 2,13 MB] 24.11.2015 11.12.2015
Zmluva o dielo PROMOST s.r.o. 01.12.2015 [PDF, 368 kB] 4600,00 EUR 30.11.2015 02.12.2015
15/29/054/68 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 29.10.2015 [PDF, 467 kB] 26.10.2015 30.10.2015
Zmluva o uskutočnení činností na úseku predškolskej výchovy Obec Holiša 20.07.2015 [PDF, 509 kB] 19.07.2015
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii FILLECK, s.r.o. 20.05.2015 [PDF, 48 kB] 10.03.2015 21.05.2015
25/004/15 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 04.05.2015 [PDF, 97 kB] 30.04.2015
IAZaSI-2015/04 Zmluva o dodaní tovaru Fridrich Schnelczer Agrocentrum 01.04.2015 [PDF, 197 kB] 743,90 EUR 16.03.2015 02.04.2015
IAZaSI-2015/03 Zmluva o dodaní tovaru OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. 27.03.2015 [PDF, 270 kB] 4913,49 EUR 16.03.2015 28.03.2015
DOD/01 - 279/2014-IZ-4.0/V Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 26.03.2015 [PDF, 357 kB] 20.03.2015 27.03.2015
IAZaSI-2015/05 Zmluva o dodaní tovaru Dallas SK, s.r.o. 25.03.2015 [PDF, 312 kB] 16.03.2015 26.03.2015
IAZaSI-2015/01 Zmluva o dodaní tovaru KORAKO plus, s.r.o. 05.02.2015 [PDF, 1,03 MB] 04.02.2015 06.02.2015
IAZaSI-2015/02 Zmluva o dodaní tovaru Dallas SK, s.r.o. 03.02.2015 [PDF, 737 kB] 02.02.2015 04.02.2015
IAZaSI/3 Mandátna zmluva ISTOTA, n.o. 27.01.2015 [PDF, 349 kB] 26.01.2015 28.01.2015
IAZaSI/2 Mandátna zmluva Ing. Dana Fürješová - LINKA 27.01.2015 [PDF, 371 kB] 26.01.2015 28.01.2015
IAZaSI/1 Mandátna zmluva ISTOTA, n.o. 27.01.2015 [PDF, 125 kB] 26.01.2015 28.01.2015
Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 19.01.2015 [PDF, 696 kB] 16.01.2015 20.01.2015 30.09.2015
513/1991 Zmluva o dielo CEDO - P, spol. s r.o. 22.10.2014 [PDF, 365 kB] 850,00 EUR 20.10.2014 23.10.2014
04092014 Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 15.10.2014 [PDF, 109 kB] 10775,98 EUR 04.09.2014
279/2014 - IZ - 4.0/V Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 09.10.2014 [PDF, 387 kB] 58819,90 EUR 30.09.2014