Nitra nad Ipľom - Zoznam zverejnených zmlúv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana Zverejnené Dokument Cena Dátum podpisu Dátum účinnosti od Dátum platnosti do Poznámka
Kúpna zmluva AGRO - IPEĽ, spol. s r.o. 05.08.2020 [PDF, 271 kB] 5278,00 EUR 14.07.2020 06.08.2020
Zmluva o dielo Murár Pavol - SHI 01.07.2020 [PDF, 231 kB] 10578,27 EUR 29.06.2020 02.07.2020
20/29/50J/5 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 25.03.2020 [PDF, 822 kB] 25.03.2020 26.03.2020
25/012/07 Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 25/012/07, Dodatok č. 2 Prima banka Slovensko, a.s. 24.03.2020 [PDF, 603 kB] 24.03.2020 25.03.2020
25/002/20 Zmluva o úvere č. 25/002/20 Prima banka Slovensko, a.s. 24.03.2020 [PDF, 225 kB] 24.03.2020 25.03.2020
074BB220237 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra 31.01.2020 [PDF, 1,37 MB] 145046,08 EUR 08.01.2020 01.02.2020
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31.01.2020 [PDF, 706 kB] 27.01.2020 01.02.2020
20/29/054/53 Dohoda č. 20/29/054/53 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3 “ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písin. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 31.01.2020 [PDF, 1,32 MB] 31.01.2020 01.02.2020
20/29/054/55 Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 30.01.2020 [PDF, 250 kB] 28.01.2020 31.01.2020
20/29/50J/2 Dohoda č. 20/29/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 28.01.2020 [PDF, 737 kB] 28.01.2020 29.01.2020
201915222 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a. s. 18.12.2019 [PDF, 240 kB] 19.11.2019 19.12.2019
Zmluva o dielo KOLEK, s. r. o. 04.10.2019 [PDF, 1,14 MB] 26766,35 EUR 03.10.2019 05.10.2019
9500000178 Dodatok č. 2 k zmluve č. 9500000178 o združených službách dodávky elektriny V-Elektra Slovakia, a.s. 15.10.2019 [PDF, 847 kB] 17.08.2019 16.10.2019
19/29/054/208 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 27.09.2019 [PDF, 3,24 MB] 27.09.2019 28.09.2019
Zmluva o dielo PROMOST s.r.o. 05.08.2019 [PDF, 650 kB] 2340,00 EUR 05.08.2019 06.08.2019
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 30.11.2017 [PDF, 4,58 MB] 29.11.2017 01.12.2017
18/29/012/41 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 13.12.2018 [PDF, 118 kB] 29.11.2018 14.12.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017 KOLEK, s.r.o. 01.11.2018 [PDF, 397 kB] 01.11.2018 02.11.2018
18/29/010/48 Dohoda č. 18/29/010/48 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 26.10.2018 [PDF, 1,18 MB] 15.10.2018 27.10.2018
074BB220048 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra 18.10.2018 [PDF, 693 kB] 19.09.2018 19.10.2018
18/29/054/23 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 27.02.2018 [PDF, 951 kB] 23.02.2018 28.02.2018
9500000216 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu V-Elektra Slovakia, a.s. 10.01.2018 [PDF, 204 kB] 27.11.2017 11.01.2018
11/2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Emília Kaszová 22.11.2016 [PDF, 192 kB] 480,00 EUR 21.11.2016 23.11.2016
Zmluva o dielo Občianske združenie BOVAP 30.11.2017 [PDF, 164 kB] 30.11.2017 01.12.2017
Zmluva o dielo Občianske združenie BOVAP 30.11.2017 [PDF, 161 kB] 30.11.2017 01.12.2017
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Družstvo Agrospol, družstvo 25.10.2017 [PDF, 135 kB] 25.10.2017 26.10.2017
17/29/012/58 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 07.11.2017 [PDF, 153 kB] 24.10.2017 08.11.2017
17/29/010/64 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 07.11.2017 [PDF, 194 kB] 24.10.2017 08.11.2017
03102017 - 1 Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 05.10.2017 [PDF, 4,1 MB] 139621,08 EUR 03.10.2017 06.10.2017
17/29/054/119 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 30.05.2017 [PDF, 826 kB] 29.05.2017 31.05.2017
25/001/16 Municipálny úver - Superlinka Zmluva kontokorentnom úvere - Dodatok č. 2 Prima banka Slovensko, a.s. 08.12.2016 [PDF, 53 kB] 06.12.2016 09.12.2016
16/29/012/12 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 02.12.2016 [PDF, 132 kB] 16.11.2016 16.11.2016
25/001/16 Zmluva o kontokorentnom úvere - Dodatok č.1 Prima banka Slovensko, a.s. 11.11.2016 [PDF, 106 kB] 11.11.2016 12.11.2016
ZLP-2016-0019 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 10.11.2016 [PDF, 450 kB] 10.11.2016 11.11.2016
Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 18.06.2016 [PDF, 98 kB] 11.05.2016
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 09.03.2016 [PDF, 499 kB] 9398,16 EUR 09.03.2016 10.03.2016
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 29.01.2016 [PDF, 328 kB] 27.01.2016 30.01.2016 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
Zmluva o dielo Mgr. Miroslava Žilková 27.01.2016 [PDF, 99 kB] 300,00 EUR 27.01.2016 28.01.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21.01.2016 [PDF, 713 kB] 9700,00 EUR 21.12.2015 22.01.2016
15/29/054/115 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 11.01.2016 [PDF, 488 kB] 30.12.2015 12.01.2016
25/001/16 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Prima banka Slovensko, a.s. 11.01.2016 [PDF, 100 kB] 11.01.2016 12.01.2016
25/001/16 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 11.01.2016 [PDF, 103 kB] 11.01.2016 12.01.2016
15/29/50j/26 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 21.12.2015 [PDF, 302 kB] 18.12.2015 22.12.2015
15/29/52A/368 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 14.12.2015 [PDF, 612 kB] 24.11.2015 15.12.2015
15/29/052/551 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 10.12.2015 [PDF, 2,13 MB] 24.11.2015 11.12.2015
15/29/054/68 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 29.10.2015 [PDF, 467 kB] 26.10.2015 30.10.2015
Zmluva o uskutočnení činností na úseku predškolskej výchovy Obec Holiša 20.07.2015 [PDF, 509 kB] 19.07.2015
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii FILLECK, s.r.o. 20.05.2015 [PDF, 48 kB] 10.03.2015 21.05.2015
25/004/15 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 04.05.2015 [PDF, 97 kB] 30.04.2015
IAZaSI-2015/04 Zmluva o dodaní tovaru Fridrich Schnelczer Agrocentrum 01.04.2015 [PDF, 197 kB] 743,90 EUR 16.03.2015 02.04.2015
IAZaSI-2015/03 Zmluva o dodaní tovaru OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. 27.03.2015 [PDF, 270 kB] 4913,49 EUR 16.03.2015 28.03.2015
DOD/01 - 279/2014-IZ-4.0/V Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 26.03.2015 [PDF, 357 kB] 20.03.2015 27.03.2015
IAZaSI-2015/05 Zmluva o dodaní tovaru Dallas SK, s.r.o. 25.03.2015 [PDF, 312 kB] 16.03.2015 26.03.2015
IAZaSI-2015/01 Zmluva o dodaní tovaru KORAKO plus, s.r.o. 05.02.2015 [PDF, 1,03 MB] 04.02.2015 06.02.2015
IAZaSI-2015/02 Zmluva o dodaní tovaru Dallas SK, s.r.o. 03.02.2015 [PDF, 737 kB] 02.02.2015 04.02.2015
IAZaSI/3 Mandátna zmluva ISTOTA, n.o. 27.01.2015 [PDF, 349 kB] 26.01.2015 28.01.2015
IAZaSI/2 Mandátna zmluva Ing. Dana Fürješová - LINKA 27.01.2015 [PDF, 371 kB] 26.01.2015 28.01.2015
IAZaSI/1 Mandátna zmluva ISTOTA, n.o. 27.01.2015 [PDF, 125 kB] 26.01.2015 28.01.2015
Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 19.01.2015 [PDF, 696 kB] 16.01.2015 20.01.2015 30.09.2015
513/1991 Zmluva o dielo CEDO - P, spol. s r.o. 22.10.2014 [PDF, 365 kB] 850,00 EUR 20.10.2014 23.10.2014
04092014 Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 15.10.2014 [PDF, 109 kB] 10775,98 EUR 04.09.2014
279/2014 - IZ - 4.0/V Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 09.10.2014 [PDF, 387 kB] 58819,90 EUR 30.09.2014