Obec Nitra nad Ipľom dňom 01.10.2014 začala realizovať projekt pod názvom Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu rodín a životného prostredia MRK v obci Nitra nad Ipľom v trvaní 12 mesiacov (od 01.10.2014 do 30.09.2015)Prebiehajúce projekty , ktorý je zameraný predovšetkým na sociálne vylúčených občanov z rómskej komunity v obci Nitra nad Ipľom. Hlavným cieľom projektu je: rozvoj MRK v obci Nitra nad Ipľom prostredníctvom osvety, komunitných aktivít a budovania životného prostredia. Obec Nitra nad Ipľom vytvorila 5 pracovných miest pre príslušníkov MRK. Na realizácii projektu sa ďalej podieľa cieľová skupina v počte 20 členov MRK, ktorí spolu so zamestnancami zabezpečujú práce na zlepšenie životného prostredia v okolí MRK.

Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu rodín a životného prostredia MRK

v obci Nitra nad Ipľom

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. ESF prispel na realizáciu projektu finančnými prostriedkami vo výške 58 819,90 €.

Za realizáciu príslušného balíka pomoci je zodpovedný riadiaci orgán (RO) Európskeho sociálneho fondu – www.esf.gov.sk a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) – www.iazasi.gov.sk.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.