Trvanie projektu: 08/2019 - 10/2023
Nenávratný finančný príspevok: 50 849,13 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Nitra nad Ipľom

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie životného prostredia obyvateľov obce Nitra nad Ipľom s prihliadnutím na obyvateľov MRK.

Opis projektu: Projekt sa bude realizovať na miestach, ktoré obyvatelia MRK už dnes a aj v budúcnosti budú využívať pre spojenie svojich obydlí s rôznymi inštitúciami v centre obce a okolí ako sú: Obecný úrad, základná škola, kultúrny dom, autobusová zastávka, kostol, cintorín, dom smútku, potraviny - rozličný tovar a pod.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie životného prostredia obyvateľov obce Nitra nad Ipľom s prihliadnutím na obyvateľov MRK, prostredníctvom rekonštrukcie a dobudovania chodníka.

Výsledky projektu: Výsledkom projektu bude zlepšenie medziľudských vzťahov medzi majoritou a minoritou, resp. v prostredí rizikových skupín, zároveň zabezpečenie plynulej a bezpečnej cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu keďže chodníky boli nepoužiteľné, resp. chýbali.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 rekonstrukcia a dobudovanie chodnika

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.