Obec Nitra nad Ipľom realizuje projekt v rámci PRV SR 2014 - 2020

Názov projektu: Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom

rekonstrukcia casti kulturneho domu na komunitne centrum

Cieľ projektu:

Prioritný cieľ projektu:

1) Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom
Prostredníctvom neho sa dosiahne:

  • zlepšenie kvality života obyvateľov obce Nitra nad Ipľom
  • priestor pre spoločenskú a kultúrnu činnosť obyvateľov obce Nitra nad Ipľom
  • zlepšenie vzhľadu obecných budov

Druhotný cieľ projektu:

1) Investíciami do vytvárania, zlepšovania a rozširovania infraštruktúry malých rozmerov, vrátane voľného času a kultúry, v obci Nitra nad Ipľom, dôjde k zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov

Prostredníctvom neho sa dosiahne:

  • skvalitnenie a rozvoj kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roku
  • zabránenie odlivu obyvateľov z obce

Rozpočet projektu: 145 046,08 EUR

OPATRENIE: 7 - Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

PODOPATRENIE: 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

www.apa.sk                                                                 www.ec.europa.eu

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom [PDF, 179 kB]

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.